Connect with us

Esport Escolar

La importància de la promoció de l’activitat física als centres educatius

L’esport i l’activitat física son bàsics per mantenir un bon estat de salut durant totes les etapes de la vida. No obstant això, està estudiat que hi ha moments concrets en en què hi ha més incidència d’abandonament d’aquesta pràctica. Aquest abandonament pot provocar una modificació dels estils de vida que condueixin a conductes més sedentàries amb el corresponent risc, a la llarga, de tenir conseqüències sobre la salut.

L’esport i l’activitat física son bàsics per mantenir un bon estat de salut durant totes les etapes de la vida i s’ha d’evitar el sedentarisme.

Una de les etapes amb alta incidència d’abandonament de l’esport i l’activitat física és l’adolescència. Actualment el 68% de la població adolescent (entre 12 i 17 anys) no compleix les recomanacions de l’OMS: un mínim de 60 minuts diaris d’activitat física d’intensitat moderada o 30 minuts diaris d’intensitat vigorosa. Les dades també confirmen una diferència de gènere en termes d’abandonament on el 76% són noies i el 59% són nois.

L’elevada càrrega acadèmica i les noves formes de lleure i relacionar-se vinculades a l’ús excessiu de les noves tecnologies podrien ser part dels motius d’abandonament, juntament amb la sensació de no tenir temps i no haver trobat una activitat esportiva que els motivi.

Uns dels objectius del Pla Català d’Esport a l’Escola a través de les accions dels Consells Esportius és precisament dotar de recursos als centres educatius per promocionar l’exercici físic a través de propostes innovadores que aconsegueixin motivar els nois i noies i consolidar el gust per aquest hàbit saludable. Un exemple ha estat aquest últim trimestre de 2020 amb la posada en marxa d’una activitat de Crosstraining organitzada pel Consell Esportiu del Maresme, adreçada a grups bombolla de l’ESO de diversos instituts de Mataró.

L’elevada càrrega acadèmica i l’ús excessiu de les noves tecnologies podrien ser part dels motius d’abandonament

LES DADES


➔ Una de les etapes amb alta incidència d’abandonament de l’esport i l’activitat física és l’adolescència

➔ Actualment el 68% de la població adolescent (entre 12 i 17 anys) no compleix les recomanacions de l’OMS: un mínim de 60 minuts diaris d’activitat física

➔ Les dades també confirmen una diferència de gènere en termes d’abandonament on el 76% són noies i el 59% són nois

➔ Uns dels objectius del Pla Català d’Esport a l’Escola a través de les accions dels Consells Esportius és precisament dotar de recursos als centres educatius per promocionar l’exercici físic

➔ L’últim trimestre de 2020, el Consell Esportiu del Maresme ha posat en marxa l’activitat de Crosstraining, adreçada a grups bombolla de l’ESO de diversos instituts de Mataró

ENTREVISTA • Gerard Duran, professor d’Educació Física a l’IES Thos i Codina de Mataró

Com a professor d’Educació Física de l’ESO, quines competències ha d’assolir l’alumnat?
Tenim vuit competències agrupades dins de quatre dimensions: la d’activitat física saludable, la d’esport, la d’activitat física i temps de lleure, i la d’expressió i comunicació corporal. Dins l’etapa de secundària obligatòria, ha de buscar fonamentalment una millora de la qualitat de vida de l’alumnat amb la interiorització d’hàbits saludables, regulars i continuats. Veiem però, una baixada del nivell de capacitats físiques i també de la tolerància a l’esforç de l’alumnat. Això fa que sovint ens haguem de reinventar per presentar activitats i tasques prou engrescadores perquè aquestes ganes de venir a educació física derivin amb un treball real i efectiu.

Evidencies abandonament de l’activitat física i l’esport entre l’alumnat?
Sí, durant l’etapa de secundària obligatòria es produeix un abandonament esportiu important, que qualifico d’abandonament esportiu prematur, ja que realment estem en unes edats on no hi hauria d’haver aquest abandonament de l’activitat motriu.

Motius?
Són diversos: la falta d’organització davant la càrrega acadèmica de bona part de l’alumnat, l’esperit tecnològic que vivim cada cop més intensament, però també penso que l’oferta fisicoesportiva extraescolar que troben aquests adolescents en els seus centres educatius està molt lluny de la desitjada. L’esport dins dels centres d’ensenyament secundari acostuma a ser pobre i moltes vegades només hi ha l’opció de clubs. S’ha de concebre l’activitat de tarda com una continuació de l’activitat del matí i defugir d’aquesta concepció d’activitats “extra de l’escola” (extraescolars), que fa que sovint no existeixi un vincle real. A l’Institut Thos i Codina creiem fermament en aquest concepte d’institut de tarda, i anem més enllà fins i tot de les activitats esportives, oferint també activitats emocionals i expressives. És tangible la relació entre activitat lectiva i extraescolar i la cohesió social que se’n deriva, aquesta aposta acostuma a generar sempre bones dinàmiques al centre i, de rebot, l’èxit acadèmic posterior és més gran.

“Busquem una millora de la qualitat de vida del joves”

Parla’ns una mica de l’activitat extraescolar de Crosstraining que vàreu posar en marxa juntament amb el Consell Esportiu del Maresme.
Vull agrair al Consell Esportiu del Maresme aquesta possibilitat de poder oferir al nostre alumnat aquesta activitat de manera subvencionada. L’activitat va arribar en un bon moment per mi de cara a aprofitar la promoció de l’activitat física precisament entre el grup de 3r d’ESO que porto enguany i on vaig denotar una baixada d’activitat, i tot i les dificultats derivades de l’actual situació sociosanitària vam poder engegar la proposta amb aquest grup bombolla lectiu després de parlar-los i motivar-los a venir a provar-ho. Realment es va provocar un interès real en ells i elles i segurament els va agradar fer un activitat que no havien experimentat mai, on et sents bé a l’acabar i treballes d’una manera molt funcional.

Creus que els alumnes van poder associar l’activitat amb una millora de la condició física i per tant de la seva salut?
Les sessions es van desenvolupar molt bé gràcies també al vincle positiu que van generar els professionals que impartien l’activitat. Vaig estat molt content quan vaig veure que la presència femenina va superar la masculina, trencant també estadístiques en aquest sentit. L’alumnat va veure una millora de la seva condició física perquè així m’ho van manifestar. D’aquesta manera es va donar també sentit a un dels principals motius de promoure l’activitat i ells i elles van poder experimentar en primera persona els efectes de l’activitat física regular i continuada.

Quins aspectes clau identifiques per aconseguir engrescar els nois i noies a mantenir o reiniciar la pràctica esportiva?
És fonamental alhora d’engrescar l’alumnat a fer qualsevol activitat que hi hagi una implicació del professorat. Si nosaltres estem al darrere a l’hora de fer una bona promoció de qualsevol activitat podem aconseguir que la participació creixi. Que se sentin valorats, que s’ho passin bé, unit a una exigència i seriositat també són factors molt importants. Un dels objectius que tenim a l’Institut Thos i Codina és generar tradició en certes activitats de l’institut de tarda. Per cert…

Sí?
M’agradaria també reivindicar amb força des d’aquí el fet de poder tenir la tercera hora d’educació física lectiva! A nivell estatal diferents comunitats autònomes ja la tenen aprovada i no entenc com a Catalunya podem estar a la cua en aquest aspecte. Aspectes seriosos que afecten la salut com l’abandonament de la pràctica i l’augment de l’obesitat infantil estan en joc i des de la matèria d’Educació Física podem aportar un paper preventiu molt rellevant.

 

Click to comment

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

More in Esport Escolar