Connect with us

Creu Groga

Test ràpid detecció COVID-19

Creu Groga realitza la detecció d’anticossos per Coronavirus (IGM+ IGG) en mostra de sang

A diferència de la tècnica de PCR que s’utilitza per al diagnòstic de la COVID-19 i que triga unes 24 hores, els tests ràpids són capaços de donar un resultat en 10 minuts

En què consisteixen?

Mitjançant els test ràpids serològics amb una gota de sang que s’obté d’una punxada al dit (igual que per la glucosa), es podrà detectar si ja s’ha passat la malaltia i per tant estem immunitzats o si ho estem passant i per tant hem de restar en confinament.

Per a què serveix?

La principal utilitat és saber si s’està immunitzat pel virus (si ja s’ha passat la malaltia i ha deixat defenses).
També podria utilitzar-se pel diagnòstic de la infecció quan els símptomes ja fa més de set dies que es tenen.
També es fa servir com a prova de suport al retorn al lloc de treball de professionals que han estat casos lleus en aïllament domiciliari.

Quins avantatges té?

· El més important és que aquests test redueixen el temps necessari per oferir un diagnòstic i multipliquen la capacitat de realitzar proves enfront d’altres proves com la PCR. S’obté el resultat al cap de 10 minuts (immediat).
· Aquest tipus de prova és més econòmic per l’usuari donat que el personal que es necessita i el temps és inferior a la resta de proves.
· La seguretat és un altre avantatge, ja que es limita el maneig de la mostra. Només cal dipositar-la al dispositiu i després llençar-lo al contenidor preparat per a això.

Altres proves diagnòstiques disponibles a Creu Groga·

· PCR (reacció en cadena de polimerasa) Quan fa pocs dies de la simptomatologia compatible amb COVID-19, la prova de referència és la PCR. Aquesta, permet la detecció de material genètic del virus SARS-CoV-2 des de l’inici de la infecció. És la prova més rigorosa pel diagnòstic d’infecció causada per aquest virus quan hi ha simptomatologia. Consisteix a extreure una mostra nasofaríngea obtinguda per un professional sanitari i transport refrigerat fins a laboratori especialitzat. El resultat està a les 24 h.

· Test serològic ELISA. El Test d’ELISA (enzimoimmunoassaig sobre fase sòlida) és un test amb requeriments i equipaments específics. També és una prova que permet la detecció d’anticossos contra el virus SARS-CoV-2 en la sang, però en aquest cas la mostra s’obté per punció de la vena i el resultat s’obté a les 24-48 hores. La diferència amb el test ràpid és que la sensibilitat és superior i pot estar entorn del 99%. Es fa servir principalment en casos de possibles dubtes en el resultat del test ràpid.

 

Click to comment

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

More in Creu Groga