Connect with us

Ajuntaments

Equipaments 2030: equipaments municipals de futur

La Diputació de Barcelona ajuda a transformar les instal·lacions i els espais municipals de la província de Barcelona perquè esdevinguin equipaments responsables i educadors amb un paper més actiu i inclusiu a la societat.

Cal una nova mirada que superi els límits de l’edifici i que integri l’entorn, les persones i la comunitat. Amb l’Agenda 2030 com a guia i horitzó de futur, la Diputació ho fa amb la convicció que per dibuixar un futur millor es necessita donar impuls a un nou tipus d’equipaments.

En el context actual, els municipis s’enfronten a tres grans reptes globals: el canvi climàtic, l’augment de la intolerància i de les desigualtats socials i la desconfiança envers la democràcia. Fer front a aquests reptes i contribuir a la creació d’espais més participatius, accessibles, igualitaris i sostenibles suposa un desafiament per als municipis.

És per això que neix «Equipaments 2030», el nou projecte transformador de la Diputació de Barcelona que té com a finalitat transformar i dotar de nou significat els 6.118 equipaments i espais municipals educatius, esportius i de joventut que hi ha a la província de Barcelona. Es treballa perquè tots aquests edificis i espais puguin ser participatius, accessibles, igualitaris i sostenibles, compromesos amb l’Agenda 2030 i la Carta de Ciutats Educadores.

El projecte «Equipaments 2030» compta amb 268 ajuntaments adherits i una inversió de 8.700.000 €

Els equipaments han de convertir-se en l’epicentre de la transformació i de la transmissió de valors com ara inclusió, diversitat, no-discriminació, interculturalitat, equitat de gènere, igualtat de drets, participació democràtica i ciutadania activa.

Aquest projecte compta amb 268 ajuntaments adherits i una inversió de 8.700.000 euros. Els equipaments públics municipals no són només espais construïts, sinó que també són punts de trobada, de convivència, de relacions socials i de construcció de ciutadania activa. A través del projecte «Equipaments responsables i educadors» es faran actuacions en aquests espais per redefinir-los i dotar-los de significats més oberts, d’acord a quatre pilars fonamentals: participació, accessibilitat, igualtat i sostenibilitat.

D’una banda, es fomentarà la participació activa de la ciutadania en la gestió i la governança dels espais. A més, es garantirà l’accés universal i equitatiu a tota la ciutadania, sense cap mena de discriminació o barrera.

Es treballarà també perquè aquests espais siguin espais lliures de masclisme i de qualsevol mena d’abús, discriminació o violència, i perquè esdevinguin punts de trobada i de convivència intergeneracional i intercultural entre veïns. Per últim, s’invertiran recursos per transformar els edificis, espais i instal·lacions en equipaments sostenibles i ambientalment responsables, compromesos contra el canvi climàtic, amb l’eficiència energètica i amb l’economia circular.

Des de la Diputació de Barcelona es vol atorgar un reconeixement de compromís i de qualitat a tots els equipaments municipals compromesos amb els objectius d’aquest projecte, mitjançant un distintiu. El projecte «Equipaments 2030» està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), atès que promou la transformació d’instal·lacions i espais públics en equipaments capdavanters, sostenibles i educadors.

Més informació fent clic aquí

More in Ajuntaments