Connect with us

Diputació de Barcelona

Equipaments esportius i turisme al Maresme Gran potencial econòmic en benefici del territori

La comarca del Maresme compta amb la Serralada Litoral i una extensió de costa de més de 50 km, des del nord de la costa de Barcelona fins a la Costa Brava. Aquesta orografia i situació geogràfica privilegiada és la base d’un territori molt atractiu, tant per l’activitat econòmica, com per l’ús que se’n fa per part de la seva població a nivell esportiu i de potencial turístic. 

El Maresme presenta un potent mapa d’activitats econòmiques relacionades amb l’esport, que esdevé un motor econòmic caracteritzat pels diversos elements que el conformen: els equipaments esportius, els agents formatius en l’àmbit del turisme i de l’esport, les entitats i empreses privades relacionades amb el sector esportiu, els esdeveniments esportius de la comarca, les entitats i associacions d’hostaleria i comerç, i els recursos turístics orientats a l’esport.

ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS COM A ELEMENTS DINAMITZADORS DE L’ECONOMIA

La comarca del Maresme té censats 55 camps de futbol, 45 pavellons, 18 piscines cobertes, 2 piscines a l’aire lliure, 2 pistes d’atletisme i 35 espais singulars, entre els quals trobem els skateparks, els espais per a la pràctica de BTT, les pistes de petanca i espais per a la realització d’activitats aquàtiques com el busseig, entre d’altres. El Consell Comarcal del Maresme i la Diputació de Barcelona van analitzar les característiques d’aquests equipaments per tal de determinar quins tenien major potencial turístic. És a dir, quins disposaven de major nombre d’espais esportius, dimensions adequades, horaris disponibles, serveis complementaris d’interès i allotjaments.

En aquests equipaments es podria donar cabuda, per exemple, a estades d’equips nacionals i estrangers, campus esportius, entrenaments d’alt rendiment, i altres activitats d’elevat potencial turístic, incidint positivament en l’economia de la comarca.

La potencialitat dels equipaments esportius varia segons les seves tipologies. Pel que fa a les piscines cobertes de la comarca, un 28% del total es consideren equipaments amb potencial atracció turística. A l’altre extrem, trobem les piscines a l’aire lliure, que tenen totes aquesta consideració. Quant als pavellons, les pistes d’atletisme i els espais singulars obtenen una potencialitat turística al voltant del 50% del total de cadascuna de les tipologies, mentre que el 91% dels camps poliesportius es consideren instal·lacions amb potencial d’atracció.

Tenint en compte aquests resultats es pot extreure una primera conclusió sobre els factors que fan que un determinat tipus d’equipament tingui un major o menor potencial turístic: els equipaments “outdoor”, els que permeten la pràctica d’activitats a l’aire lliure, obtenen una potencialitat major que els equipaments “indoor”.

Mapa d'ubicació dels equipaments esportius potencials de la comarca del Maresme

TURISME I ESPORT

A més dels equipaments esportius esmentats anteriorment, destaquen 3 tipologies “outdoor” que generen una activitat especial a la comarca. En primer lloc, el senderisme, que compta amb 13 circuits per practicar-lo. En segon lloc, el cicloturisme, amb 28 rutes, que genera una elevada quantitat d’allotjaments adaptats per als visitants que practiquen l’activitat; en aquest àmbit, el Consorci de Promoció Turística de la Costa de Barcelona – Maresme ha treballat en un projecte europeu FEDER per organitzar les rutes turístiques i de cicloturisme de la comarca. I en tercer lloc, la costa del Maresme és un espai oportú per a la realització d’activitats esportives a la platja, principalment, als municipis de Mataró i Calella.

La dotació d’equipaments esportius del Maresme, la seva orografia i geografia privilegiades, i la connexió de la xarxa d’agents que intervenen en el turisme i l’esport, fan de la comarca un territori amb elevades potencialitats en l’aprofitament de les sinergies entre el turisme i l’esport.

Click to comment

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

More in Diputació de Barcelona