Connect with us

Ajuntaments

La Diputació de Barcelona aporta 529.000 euros als ajuntaments del Maresme per impulsar l’esport

La Diputació de Barcelona destina prop de 5 milions d’euros a les entitats locals de la província per reactivar l’esport

La Diputació de Barcelona ha aprovat un programa d’ajuts econòmics, dotat amb prop de 5 milions d’euros (4.980.980 €), per col·laborar amb les entitats locals de la província de Barcelona en la dinamització de l’activitat física i la millora dels serveis i equipaments esportius municipals, en un context en què es fa necessari reduir l’impacte de la COVID-19, salvaguardant el sistema esportiu local. En concret, per a la comarca del Maresme l’ajut és de 529.873 euros.

Aquest programa d’ajuts, que té com a beneficiaris els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades, consisteix en la concessió de tres fons de prestació inclosos en l’oferta del Catàleg 2021 que la corporació posa a disposició dels ens locals, en el marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

L’import total del recurs econòmic concedit, prop de 5 milions d’euros, és la suma dels tres fons de prestació, que són aquests: “Dinamització de l’activitat física i l’esport local”, dotat amb 1.577.190 €, “Digitalització i condicionament d’equipaments esportius”, amb 840.000 €, i “Reactivació de serveis als equipaments esportius”, amb 2.563.790€. El repartiment dels fons per ens locals és la suma d’un import basic més un import poblacional.

Aquest recurs econòmic s’invertirà en dinamització d’activitats, serveis i equipaments esportius

El disseny d’aquest ajuts està relacionat directament amb els objectius estratègics de la Diputació en l’àmbit d’Esports: garantir el dret universal de l’esport per a tothom, amb equitat i afavorint la inclusió social; consolidar la dotació de la Xarxa d’Equipaments Esportius Locals (XEEL), vetllant per la sostenibilitat i qualitat de servei, i salvaguardar el sistema esportiu de la província col·laborant amb els agents esportius per innovar i crear valor públic.

Dinamització de l’activitat física i l’esport local

La Diputació dona suport econòmic a l’oferta d’activitats fisicoesportives impulsades per ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals, que tinguin per objecte facilitar l’accés de la ciutadania a l’esport mitjançant programes esportius continuats o esdeveniments puntuals.

D’aquest fons de prestació són beneficiaris 325 ens locals, amb una quantia atorgada total d’1.577.190 €. A la comarca del Maresme li corresponen 179.596 €.

Digitalització i condicionament d’equipaments esportius

S’aporta aquest recurs a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades amb equipaments esportius, per a la dotació de dispositius i equips informàtics, així com de llicències de programes per impulsar la digitalització de la gestió i guanyar eficiència. L’ajut econòmic també servirà per a l’adquisició de material inventariable que millori la seguretat i el funcionament dels equipaments, i especialment per garantir les condicions sanitàries de prevenció davant la COVID-19.

D’aquest fons de prestació són beneficiaris 314 ens locals, amb una quantia atorgada total de 840.000€. A la comarca del Maresme li corresponen 84.749 €.

Reactivació de serveis als equipaments esportius

Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades titulars d’equipaments esportius són també els destinataris d’aquest ajut, que servirà per al finançament de despeses corrents, per tal de reduir l’impacte de la COVID-19, salvaguardar el sistema esportiu i contribuir a la reactivació econòmica.

D’aquest fons de prestació són beneficiaris 314 ens locals, amb una quantia atorgada total de 2.563.790 €. €. A la comarca del Maresme li corresponen 265.527 €.

Click to comment

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

More in Ajuntaments