Connect with us

Ajuntaments

Pineda de Mar, amb l’esport escolar

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Pineda de Mar compta entre les seves competències amb la promoció i foment de l’activitat física i esportiva, i més concretament la promoció de l’esport escolar. En la línia de dur a terme polítiques en aquest sentit, al Ple Municipal del passat mes de març es va aprovar per unanimitat una proposta de beques per a la pràctica d’esport extraescolar organitzat per entitats esportives o AMPAS de Pineda de Mar, adreçades bàsicament als infants d’entre 6 i 12 anys integrants d’unitats familiars amb rendes baixes, de tal forma que la situació econòmica de la família no comporti un impediment i una càrrega econòmica excessiva que pugui impedir la pràctica esportiva d’aquests menors.

Des de fa temps, algunes famílies feien aquesta demanda i alguns clubs informaven de les dificultats d’algunes famílies per satisfer les quotes per a la realització d’activitats esportives. Aquestes beques han de facilitar la pràctica de l’esport fora de l’horari escolar durant la temporada esportiva o escolar.

Tindran la condició de beneficiària de la subvenció les famílies que compleixin determinats criteris de capacitat econòmica amb referència a l’IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya) i en funció del nombre de membres de la unitat familiar.

L’Ajuntament posa en marxa beques esportives per a infants d’entre 6 i 12 anys de famílies amb rendes baixes per facilitar la pràctica de l’esport fora de l’horari escolar

Els menors que participin en les activitats esportives objecte de les beques, a més dels requisits d’edat (6-12 anys), han de reunir els requisits següents: cursar un curs de cicle de primària en el moment de la inscripció, estar empadronats a Pineda de Mar, estar inscrit en una activitat esportiva organitzada per AMPAS o entitats esportives de Pineda de Mar.

La quantia de la beca serà, com a màxim del 90% del cost de l’activitat esportiva, amb un import mínim de 50€ i màxim de 270€, i les famílies podran beneficiar-se a partir del curs 2019-20.

La política de beques esportives no és l’única línia de suport municipal per fomentar i promocionar la pràctica esportiva entre el col·lectiu d’infants en edat escolar. També des de la Regidoria d’Esports, i amb la vocació de dinamització de la pràctica esportiva especialment entre els més joves, a principis del present curs 2018-19 es va dissenyar una proposta per la qual, els alumnes de 5è curs de Primària, i els de 3r d’ESO, gaudirien a partir d’aquest curs de la possibilitat d’experimentar una sessió d’esports nàutics a la Base Nàutica Municipal de Pineda de Mar.

Els detalls de l’activitat són els següents: la durada de la sessió és de 2 hores i mitja i els alumnes practiquen amb un catamarà i un caiac, en una simbiosi d’activitat física i medi natural sempre acompanyats per monitors especialitzats. Es considera de gran interès que tot l’alumnat del municipi tingui en algun moment de la seva vida acadèmica la possibilitat de realitzar aquesta activitat, i per aquest motiu aquesta activitat és totalment gratuïta per a l’alumne, amb vocació de permanència al llarg dels propers cursos.

Tot plegat són accions per millorar i facilitar l’accés de tots els infants a la pràctica d’activitat física com a hàbit saludable a nivell físic, psíquic i social.

Click to comment

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

More in Ajuntaments