Connect with us

Consell Esportiu del Maresme CEM

Vols iniciar-te laboralment al món de l’esport?

Aquest estiu, el Consell Esportiu del Maresme amb la col·laboració de l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, organitza el CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU amb accés al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya). Aquest curs dota dels coneixements i capacitats per entrar al món laboral al personal que s’encarrega de la dinamització i el desenvolupament de les activitats esportives o poliesportives (promoció, esport escolar, patis oberts, casals i campus esportius, activitats poliesportives…) a ajuntaments, associacions de mares i pares d’alumnes, centres educatius, associacions esportives escolars, consells, clubs i entitats. El curs consta de 100 hores de docència distribuides en 4 mòduls que en gran part es podràn cursar de manera telemàtica. La part pràctica presencial es durà a terme durant el juliol de 2023 manera intensiva entre el 3 i el 14 de juliol. Al concloure les 100 hores de docència, els alumnes hauran de realitzar 150 hores de pràctiques a entitats esportives que es realitzaran a partir de l’agost.

Blocs temàtics:

  • Bloc Comú (última setmana de juny).
  • Bloc de Jocs i Esport (pràctic presencial intensiu del 3 al 14 de juliol).
  • Gestió i organització de petites entitat esportives (online del 17 al 31 de juliol. Procediments, tècniques i recursos de primers auxilis per a la prevenció i seguretat dels practicants (semipresencial 2 caps de setmana a determinar al juliol).

Una vegada superat el curs sencer, es tramitarà la inscripció dels alumnes al ROPEC.

Objectius del curs:

• Dotar de recursos per a una òptima competència en la dinamització d’activitats.

• Conèixer diferents metodologies d’ensenyament i entendre els fonaments bàsics de l’esport.

• Sensibilitzar i apropar l’esport adaptat i transmetre una mirada integradora, saludable, educativa i responsable de l’esport.

• Aprendre conceptes de planificació, programació i dotar d’eines d’anàlisi de gestió.

• Conèixer els diferents tipus d’associacions esportives i les seves característiques.

• Conèixer la part de gestió, organització i els rols i funcions del personal d’una entitat esportiva.

• Adquirir coneixements respecte a primers auxilis i els protocols d’actuació en cas d’accident en funció de les competències del professional.

Dates de docència: del 26 de juny al 31 de juliol de 2023

Modalitat: Virtual sincrònica, virtual asincrònica i presencial.

Seu de la part pràctica: Sant Vicenç de Montalt.

+INFORMACIÓ i inscripcions, fins a l’11 de juny a https://www.cemaresme.cat/formacio/

More in Consell Esportiu del Maresme CEM