Connect with us

Mataró

Mataró actualitza el protocol per abordar la violència masclista en l’àmbit esportiu

El Protocol per a l’Abordatge Integral de la Violència Masclista de Mataró conté dos annexos, un d’ells que treballa la prevenció, la detecció i la intervenció dels possibles casos en l’àmbit esportiu.

Darrerament, la Comissió Tècnica del Protocol per a l’Abordatge de les Violències Masclistes, ha treballat per actualitzar-lo i per adaptar-lo a noves situacions derivades de l’ús del mòbil o de la visibilitat LGTBI, entre d’altres.

El document és una eina de suport per saber com actuar i què fer per part de tots els agents implicats en el món esportiu i per això, l’Ajuntament de Mataró ha previst fer formacions al personal propi i també al de les entitats esportives. També s’incorporen els conceptes claus en els reglaments d’ús de les instal·lacions esportives municipals i es reforçarà la comunicació en la línia de tolerància 0 en les violències a l’esport.

El protocol és una eina de treball conjunt davant de possibles situacions de violència sexual en l’àmbit esportiu que es puguin donar en el marc de les pràctiques esportives a la ciutat de Mataró i també serveix com a referència per a l’elaboració de protocols propis per a les entitats i associacions esportives. Les tipologies d’assetjament poder ser verbals, físiques i no verbals i també es te molt en compte l’àmbit digital ja que l’ús del mòbil ha comportat també situacions d’un mal ús i violència exercida a través d’aquest mitjà.

El document és una eina de suport per saber com actuar i què fer per part de tots els agents implicats en el món esportiu

El 25M als Jocs Escolars

Amb motiu del 25 de novembre, dia internacional contra les violències masclistes, a les trobades esportives dels Jocs Escolars de Mataró, els Campionats de Catalunya universitaris i les competicions dels diferents clubs i entitats de la ciutat, es va llegir el manifest 2023 del món de l’esport en aquesta línia.

L’Ajuntament de Mataró també es va adherir i va fer extensiva la campanya de la Generalitat de Catalunya per formalitzar l’adhesió d’entitats esportives, centres educatius, centres esportius universitaris al Manifest del Món de l’Esport contra la Violència vers les Dones 25N del 2023.

More in Mataró